vineri, 17 aprilie 2009

Rugăciunea celor ce se căsătoresc

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfintitorul nuntii celei de taină si preacurate, păzitorul nestricăciunii si chivernisitorul cel bun al celor lumesti, Cela Ce dintru început l-ai zidit pe om si l-ai pus ca pe un împărat făpturii si ai zis: "Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor potrivit", si pentru aceasta ai poruncit "să lase omul pe tatăl său si pe mama sa si să se lipească de femeia sa si să fie amândoi un trup", iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă, Însuti Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc si peste noi, nevrednicii robii Tăi, si binecuvântează căsătoria pe care astăzi o întemeiem înaintea fetei Tale preasfinte.

Curăteste toate păcatele noastre, iartă-ne toate fărădelegile, dezleagă toate greselile noastre cele de voie si cele fără de voie; uneste gândurile, cugetele si inimile noastre în dragoste nefătarnică si în credintă nestrămutată; îndreptează pasii nostri pe cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta cea sfântă. Umple casa noastră de toate bunătătile cele de pe pământ si ne învredniceste să petrecem împreună vietuirea noastră fără de păcat, ca să sporim în tot lucrul bun si bineplăcut Tie. Păzeste-ne în toate zilele vietii noastre, ca să plinim cu inimă curată poruncile Tale si să lăudăm si să preamărim preacinstitul si de mare cuviintă numele Tău, al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Un comentariu: