luni, 3 septembrie 2012

„Ca să iubeşti, trebuie să crezi, să rabzi, să te înfrânezi, să te smereşti”

„Cine iubeşte pătrunde în celălalt şi îl cunoaşte.”
„În iubire se întâlnesc toate virtuţile făptuitoare şi contemplative. Căci cine iubeşte pătrunde în celălalt şi îl cunoaşte. Dar nu iubeşte cu adevărat cel ce mai are o ştirbire în starea morală a sufletului său. Ca să iubeşti, trebuie să crezi, să rabzi, să te înfrânezi, să te smereşti, să combaţi prin toate egoismul tău, să nădăjduieşti în câştigarea iubirii celuilalt.”
(Părintele Dumitru Stăniloae, nota 580 la Calist PatriarhulCapete despre rugăciune, în Filocalia VIII, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 265)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu